Sri Paramahamsarin Apta Mozi – 69

ஸ்ரீ பரமஹம்ஸரின் ஆப்த மொழி – 69

wpid-paramahamsarin-apta-mozi.png.png

(இன்றைய ‘மொழி’ சென்ற வாரத்தின் தொடர்ச்சி. ‘பிரம்மமும் சக்தியும் ஒன்றே’ என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் செய்திகளை ஒருமுறை வாசித்துவிட்டு பின்பு இதனை வாசிக்கத் தொடங்குவது நலம். முந்தைய பகுதி: https://swamichidbhavananda.wordpress.com/2015/12/24/sri-paramahamsarin-apta-mozi-68/)

பிரம்மமும் சக்தியும் ஒன்றே

பக்தியின் பெருக்கால் ஆனந்த பரவசம் அடைந்துவிடுபவர்களுக்கு அன்னையின் தரிசனம் அகப்படுகிறது. பிரம்மம் என்னும் மெய்ப்பொருளையே அன்னை என்று பக்தர்கள் அழைக்கின்றார்கள். நிர்க்குண வஸ்து அதே வேளையில் சகுண வஸ்துவாகவும் இருக்கிறது. பிரம்மமும் சக்தியும் ஒன்றே. கர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அது பிரம்மம் என அழைக்கப்படுகிறது. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் ஆகிய கர்மங்களைச் செய்து கொண்டிருக்கின்றபொழுது அதே பொருள் மூலப் பிரகிருதி எனவும் ஆதி சக்தி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. தீயும் தீயில் இருக்கும் வெப்பமும் இணைபிரியாதவைகள். தீ வேறு, அதன் வெப்பம் வேறு அல்ல. அங்ஙனம் பிரம்மமும் சக்தியும் ஒன்றே. அக்னியைப் பற்றிப் பேசும்பொழுது உஷ்ணத்தைப் பற்றி இயம்புங்கால் அக்னியைப் பற்றித்தான் நாம் பேசுகிறோம். அக்னி உஷ்ணம் ஆகிய இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டால் அது மற்றதையும் ஏற்றுக்கொண்டதற்குச் சமானமாகிறது. பிரம்மத்தையே அம்பிகை என்று அழைக்கின்றோம். ஏனென்றால் அவள் நம் தூய அன்புக்கு இலக்கு ஆகின்றாள். பக்தியின் மூலமே பரம்பொருள் அறியப்படுகிறது. மெய்ம்மறந்த பேருணர்வு, பேரன்பு, பக்தி, விசுவாசம் ஆகிய இவைகளைக் கொண்டே கடவுளை அடையலாம்.

ஈசுவரசந்திர வித்யாசாகர் வீட்டில் நடந்த சம்பாஷணைக்கிடையில் பரமஹம்ஸர், “பாடல் ஒன்று பாடுகிறேன். அதைக் கவனித்துக் கேளுங்கள்’ என்று பாட ஆரம்பித்தார்.

“ஒரு மனிதனுடைய எண்ணத்துக்கு ஒப்ப அவன் உள்ளத்தில் அன்பு உருவெடுக்கிறது. அன்பு எத்தகையதோ அதற்கேற்ற அருட்பேறு பக்தனுக்கு உண்டாகிறது. எண்ணம், அன்பு ஆகிய அனைத்துக்கும் அடிப்படையாய் இருப்பது விசுவாசம். அன்னையின் திருவடியாகிய அமிர்த சாகரத்தில் என் மனது மூழ்கியிருக்குமாகில் பின்பு ஆராதனைக்கும், நித்திய கர்மத்துக்கும், யாகத்துக்கும் பயன் யாது உளது? தெய்வத்தின்பால் பேரன்பு கொண்டு அவ்வன்பிலே லயித்திருப்பது சாதகன் ஒருவனுக்கு முற்றிலும் அவசியமானது. இந்த அமிர்த சாகரமே மூவாமருந்து எனப் பெயர் பெறுகிறது. மரணத்தினின்று மனிதனைப் பாதுகாக்கும் தன்மை அதனிடத்திருப்பதால் அவன் மரணமிலாப் பெருவாழ்வை ஆங்கு பெற்றுவிடுகிறான். கடவுளைப் பற்றி மிகைபட எண்ணினால் மனத்தகத்துக்குத் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுவிடும் என்று ஒரு சாரார் கருதுகின்றனர். அவர்கள் கருத்தில் பொருள் ஒன்றுமில்லை. அமிர்த சாகரத்தில் மூழ்குபவர்க்கு அழிவோ, கேடோ எங்ஙனம் உண்டாகக்கூடும்? கேடுகள் அனைத்துக்கும் அதுவே மருந்து. அதை அடைகின்ற ஒருவனுக்கு மரணம் போன்ற கேடு ஒன்றுமில்லை. அவன் அமிர்த சொரூபி ஆகின்றான். மரணம் என்னும் இருளைக் கடந்தவன் ஆகின்றான் அவன். கடவுளிடத்து உள்ளன்பு உருவெடுத்து வருமாகில் பிறகு இத்தகைய புறச் சடங்குகளுக்குத் தேவை ஒன்றும் இல்லை. ஒரே புழுக்கமாக இருக்கும்பொழுது வீசுதற்கு ஒருவனுக்கு விசிறி அவசியம். மெல்லிய தென்றல் வீச ஆரம்பித்துவிடும்பொழுது விசிறிக்குத் தேவை ஒன்றும் இல்லை. அத்தென்றலுக்கு ஒப்பானது தெய்வபக்தி.”

(தொடரும்…)

மூலம்: மஹேந்திரநாத குப்தா

விளக்கம்: ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பவானந்தர்.

Advertisements

One thought on “Sri Paramahamsarin Apta Mozi – 69

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s