Thiruvembavai – 15

மார்கழி – 15

31.12.2015-வியாழன்

மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய

திருவெம்பாவை

15

ஓரொருகா லெம்பெருமா னென்றென்றே நம்பெருமான்

சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங் களிகூர

நீரொருகா லோவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்

பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான்பணியாள்

பேரரையற் கிங்ஙனே பித்தொருவ ராமாறு

மாரொருவ ரிவ்வண்ண மாட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்

வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி

யேருருவப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.


ஓர் ஒருகால் எம்பெருமான் என்று என்றே நம்பெருமான்

சீர் ஒருகால் வாய் ஓவாள் சித்தம் களிகூர

நீர் ஒருகால் ஓவா நெடும் தாரை கண் பனிப்பப்

பார் ஒருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான் பணியாள்

பேர் அரையற்கு இங்ஙனே பித்து ஒருவர் ஆம் ஆறும்

ஆர் ஒருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்

வார் உருவம் பூண் முலையீர் வாய் ஆர நாம் பாடி

ஏர் உருவம் பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.


அருஞ்சொற்பொருள்:

சீர் – பெருமை.

வாய் ஓவாள் – வாயால் உச்சரித்தலை நிறுத்தமாட்டாள்.

ஓவா – இடையறாமல்.

தாரை – நீர்ப்பெருக்கு.

கண்பனிப்ப – கண்ணினின்று துளி அரும்ப.

பார் – பூமி.

விண்ணோரைத் தான் பணியாள் – வேறு யாருக்கும் வணங்காள்.

பேர் அரையற்கு – பெரிய இறைவன் பொருட்டு.

ஆர் ஒருவர் – யார் ஒருவர்.

வித்தகர் – ஞான வடிவினர்.

வார் – கச்சு.

உருவ – அணியப் பெற்று.

பூண் – பூண் அணிந்த.

ஏர் உருவம் – அழகிய வடிவம்.

பூம்புனல் – மலர்கள் செறிந்த நீர்.


பொழிப்புரை:

எம்பெருமான் என்றே ஒருவேளையில் சொல்லிக்கொண்டிருப்பாள். மற்றொரு வேளையில் நம்பெருமானது பெருமையை ஓயாது வாயால் உச்சரித்துக்கொண்டே இருப்பாள். மனதில் களிப்பு ஓங்குவதை முன்னிட்டு மற்றொரு வேளையில் கண்ணீர் பெருக்கிய வண்ணமாயிருப்பாள். இன்னொரு வேளையில் பூமியில் வீழ்ந்து கிடப்பாள். எவ்வளவு பெரியவராயிருந்தாலும் வேறு யாரையும் மதிக்கமாட்டாள். இறைவனிடத்தே பித்து கொண்டிருப்பாள். ஓர் உயிரை இப்படி முற்றிலும் தன்மயமாக்கிக்கொள்ளும் ஞான வடிவினர் யாராயிருக்கக் கூடும்? கச்சும் பூணும் அணிந்த ஸ்தனபாரத்தையுடைய பெண்களே, நம் இறைவனாரை வாயார ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அழகிய பூ நிறைந்த பொய்கையில் குதித்து நீராடுவோம். பெண்ணே, இவையெல்லாம் ஏற்கவும் எண்ணிப்பார்க்கவும் செய்வாயாக.


சுவாமி சித்பவானந்தரின் விளக்கம்:

இப்பாடலில் இடம்பெறும் மஹாபாவங்கள் 1. स्तम्भः ஸ்தம்ப: 2. अश्रु அச்ரு 3. धैर्य्यम् தைர்ய்யம்

  1. स्तम्भः ஸ்தம்ப: – உணர்ச்சியின் வேகத்தால் ஸ்தம்பித்துக் கட்டைபோன்று அசையாது கிடப்பது.
  2. अश्रु அச்ரு – கண்ணீர் மல்குதல்
  3. धैर्य्यम् தைர்ய்யம் –

தைரியம். அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கருதி, மனதில் உறுதியும் அமைதியும் குடிகொண்டிருக்கும் நிலை இது. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யர் வனத்துக்குள் ஹரி பஜனை பண்ணிக்கொண்டு போனபொழுது ஒரு புலி வந்து அவரோடு ஆனந்தக் கூத்தாடியது. அவருக்குப் புலியும் தானும் கிருஷ்ண சொரூபம் என்ற உறுதியான மனநிலையிருந்தது. அது தைரியம் எனப்படுகிறது.


(இங்கு அச்சடித்துள்ளவற்றை Admin அனுமதியின்றி copy செய்து, வேறு தளங்களில் paste செய்யக்கூடாது. Face book, Twitter தளங்களில் share செய்துகொள்ளலாம் அல்லது Print செய்து கொள்ளலாம். அதற்கான வசதிகள் கட்டுரைக்குக் கீழே SHARE THIS: பகுதியில் குறியீடுகளாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. Print செய்ய More கிளிக் செய்யவும். உதவுங்கள்!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s